Broschyrer och villkor

Här kan du hitta broschyrer, villkor och blanketter för privatförsäkringar.

Broschyrer

Affärsreseförsäkring
Avbeställningsförsäkring
Reseförsäkring grupp- och konferens
Reseförsäkring Extrem
Reseförsäkring Komplett
Reseförsäkring Smart
Reseförsäkring Student
Semesterförsäkring                                             Semesterförsäkring Sport                                                 
Besöksförsäkring - Visitor
Årsreseförsäkring
     Backup Basic - förköpsinformation
     Backup Extended - förköpsinformation

Villkor

Affärsreseförsäkring
Avbeställningsförsäkring
     Backup Basic
Backup Basic engelska
     Backup Extended
Backup Extended engelska
Reseförsäkring Grupp- och konferens
Reseförsäkring Extrem
Reseförsäkring Komplett
Reseförsäkring Smart
Reseförsäkring Student
Semesterförsäkring
Semesterförsäkring Sport
Visitor
Årsreseförsäkring

Tidigare villkor

Reseförsäkring grupp- och konferens (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Reseförsäkring Extrem (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Reseförsäkring Komplett (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Reseförsäkring Smart (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Semesterförsäkring (gällande t.o.m. 17/12-2013)
Semesterförsäkring Sport (gällande t.o.m. 17/12-2013)
      Backup Basic (gällande t.o.m. 30/9-2014)
      Backup Extended (gällande t.o.m. 30/9-2014)

Övrigt


Hälsodeklaration
Ändring av förmånstagareförordnade