Broschyrer och villkor

Här kan du hitta broschyrer, villkor och blanketter för privatförsäkringar.

 

Broschyrer

Affärsreseförsäkring
Avbeställningsförsäkring
Avbeställningsförsäkring engelsk
Reseförsäkring grupp- och konferens
Reseförsäkring Extrem
Reseförsäkring Komplett
Reseförsäkring Smart
Reseförsäkring Student
Semesterförsäkring - inkl förköpsinformation                                           Semesterförsäkring Sport - inkl förköpsinformation                                                 
Besöksförsäkring - Visitor
Årsreseförsäkring
     Backup Basic - förköpsinformation
     Backup Extended - förköpsinformation

Villkor

Affärsreseförsäkring
Avbeställningsförsäkring
Avbeställning engelsk
Backup Basic
Backup Extended
Backup Basic engelsk
Backup Extended engelsk
Reseförsäkring Grupp- och konferens
Reseförsäkring Extrem
Reseförsäkring Komplett
Reseförsäkring Smart
Reseförsäkring Smart engelsk
Reseförsäkring Student
Semesterförsäkring
Semesterförsäkring engelsk
Semesterförsäkring Sport
Semesterförsäkring Sport engelsk
Visitor
Årsreseförsäkring

Tidigare villkor

Reseförsäkring grupp- och konferens (gällande t.o.m. 28/2 2015)
Reseförsäkring Extrem (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Reseförsäkring Komplett (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Reseförsäkring Smart (gällande t.o.m. 30/9 2014)
Semesterförsäkring (gällande t.o.m. 31/3 2015)
Semesterförsäkring (gällande t.o.m. 31/12-2014)
Semesterförsäkring Sport (gällande t.o.m. 31/3 2015)
Semesterförsäkring Sport (gällande t.o.m. 31/12-2014)
Backup Basic (gällande t.o.m. 30/9-2014)
Backup Extended (gällande t.o.m. 30/9-2014)
Backup Basic engelska (gällande t.o.m. 30/9-2014)
Backup Extended engelska (gällande t.o.m. 30/9-2014)
Affärsreseförsäkring (gällande t.o.m. 30/9-2014)
Reseförsäkring Student (gällande t.o.m. 30/9-2014)

 

Övrigt


Hälsodeklaration
Ändring av förmånstagareförordnade