Riskinformation

Algeriet

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke-nödvändiga resor till Sahelområdet i Algeriet, det vill säga de södra ökenområdena gränsande till Mauretanien, Mali, Niger och Libyen, inklusive turistregionerna Tamanrasset och Djanet. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Sahelregionen i Tamanrassetprovinsen
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
100 km från landsgränsen mot Tunisien och Libyen (El Tarf och Souk Ahrasprovinserna samt city of In Amenas är undantagna). City of Tamanrasset. Södra delen av Bécharprovinsen. Området söder om väg N50 i Tindoufprovinsen (Tindouf undantaget).
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Resterande Sahelregionen
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.