Resa till Andorra

Fakta

Landskod
AD
Huvudstad
Andorra la Vella
Befolkning
84 000
Statsskick
Furstendöme
Religion
Kristendom
Valutakod
Euro (EUR)
Köp EUR 1
SEK 9,8523
Valutakurser från FOREX Bank

Så reser du säkert:

Andorra är ett säkert land att besöka och kriminaliteten är väldigt låg.

Trafiken kan dock vara riskfylld med smala, slingrande bergsvägar. Var försiktig i trafiken, även sommartid. På vintern kan framkomligheten vara mycket begränsad.

Innan resan

Vaccinering

Råd om vaccinationer är personliga och kan variera beroende på individuellt hälsoläge, allergier, kroniska sjukdomar, ålder och tidigare vaccinationer etc. Som regel bör man inför varje resa konsultera medicinsk expertis för professionella råd. Enligt 1177 – Vaccinationsråd – råd om vård på webb och telefon, behövs ingen särskild vaccination för resa till Andorra. Resenären rekommenderas dock att se över grundskyddet (polio, stelkramp och difteri).  

Visum

Vistelse i upp till tre månader är tillåten utan uppehållstillstånd. Inte heller fordras något färdbevis för återresa.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Mallorca

Telefon:
+ 34 971 72 60 03
Fax:
+ 34 971 72 26 16
E-postadress
mallorca@euro-center.com
Adress
Avda. Antonio Maura, Palma de Mallorca

Försäkringsinformation

När du ska ut och resa är det viktigt att du är rätt försäkrad. Utan försäkring kan det bli väldigt dyrt om du råkar ut för något. Europeiska ERV har reseförsäkringar för både privat- och tjänsteresor. Så oavsett om du reser på charterresa, backpackar dig runt i världen, pluggar utomlands eller ska åka på tjänsteresa, så kan vi hjälpa dig att hitta den rätta försäkringen för just dig. Läs mer om våra försäkringar här. 

Tänk på att vissa försäkringar inte gäller vid resa till riskområden som Utrikesdepartementet avråder från.

Köp försäkring (Privatperson)

Karta

 • Euro-Center Mallorca

  Tel: + 34 971 72 60 03
  Fax: + 34 971 72 26 16
  E-post: mallorca@euro-center.com
  Adress: Avda. Antonio Maura, Palma de Mallorca

Säkerhet

 • Övergripande

  Risknivå 2

  Det finns inga motorvägar i Andorra, däremot smala, slingrande bergsvägar. Försiktighet bör iakttas även sommartid, men vintertid blir framkomligheten på dessa vägar ibland omöjlig. Inga andra tydligt identifierade hot mot besökaren finns. Brottsfrekvensen är mycket låg. Inga sociala oroshärdar kan skönjas.

 • Politisk risk

  Risknivå 2

  Politiskt lugn råder i Andorra. Landet saknar försvarsmakt och egen valuta, men för en egen utrikespolitik. Andorras valuta är visserligen Euro, men landet är inte medlem i EU. Landet är sedan 1993 en parlamentarisk demokrati vars statsöverhuvud formellt är dels den franske presidenten och dels den spanske biskopen av Urgel. Andorra är inte inbegripet i några internationella tvistemål. Landets geografiska läge gjorde det länge isolerat och fattigt. Efter andra världskriget har ekonomin blomstrat, särskilt till följd av en livaktig turistindustri. Bankväsendet är utbrett och bedrivs under förmånliga skattevillkor. Inkomstskatter för medborgarna saknas.

 • Säkerhetsläget

  Risknivå 2

  Inga terrorgrupper är identifierade. Inga sociala oroshärdar kan skönjas.

 • Kriminalitet

  Risknivå 2

  Brottsfrekvensen är mycket låg. Enligt tillgängliga källor bedöms brott av typen ficktjuveri, väskryckningar och rån vara närmast obefintliga.
  I Andorra sker 1,3 mord per 100 000 invånare och år, enligt senast tillgänglig officiell statistik (2004). Motsvarande uppgifter för Sverige är 0,9. Det ska erinras om att internationella jämförelser av kriminalstatistik i många fall är extremt svåra att formulera, på grund av skillnader i mörkertal, tillämpningar av metoder och definitioner, och att sådana jämförelser bör ses i termer av närmevärden och storleksordningar snarare än som etablerade fakta.  

 • Infrastruktur

  Risknivå 3

  Det finns inga motorvägar I Andorra, däremot smala, slingrande bergsvägar. Försiktighet bör iakttas även sommartid, men vintertid blir framkomligheten på dessa vägar ibland omöjlig.

 • Trafik

  Risknivå 2

  Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s beräkningar (2013) dör 3,5 personer per 100 000 invånare årligen i trafikolyckor, d v s ungefär lika många som i Sverige. Bilkörning i Andorra är knuten till en rad villkor. Den som för att köra bil måste bära glasögon, måste ha med sig extra sådana. Om man vid fall av olycka eller motorhaveri behöver lämna bilen, måste man bära en reflexjacka. Reservhjul måste finnas liksom en komplett samling reservlampor. Tillåten alkoholnivå i blodet vid bilkörning är 0,05 procent. Barn under tio år får ej sitta i framsätet. Lagar reglerar hur spädbarn ska transporteras i bilen (barnsäten). Mobiltelefon får ej användas (hands-free är tillåten).

 • Epidemiologi

  Risknivå 2

  Ingen noterbar risk föreligger. Sjukvårdsinrättningarna i Andorra la Vella är jämförbara med dem i övriga Europa. Godtagbar sjukvård är i allmänhet tillgänglig även i övriga delar av landet, dock av genomsnittligt lägre standard med europeiska mått.

 • Natur

  Risknivå 2

  Andorra är beläget i Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien, i utkanten av den tempererade klimatzonen. Klimatet är kontinentalt, med varma sommardagar och svala nätter.