Riskinformation

Burkina Faso

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar Centre-Nord, Nord och gränsen till Mali i Sahel som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Burkina Faso
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.