Riskinformation

Burma

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Burma.

Företag

På grund av säkerhetsläget betraktar Europeiska ERVs riskanalytiker provinserna Karen, Kayah, Rakhine, och Shan samt provinserna Karching och Sagaings gränser till Indien (75 kilometer) som riskområden.

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Karching och Sagaing
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Karen, Kayah, Rakhine och Shan
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.