Riskinformation

Demokratiska Republiken Kongo

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Demokratiska republiken Kongo. Läs mer på UDs hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
70 km från gränsen till Centralafrikanska republiken. Katanga. Maniema. Orientale. Norra och södra delen av Kivu.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Resterande områden i Demokratiska republiken Kongo
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.