Riskinformation

Demokratiska Republiken Kongo

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Demokratiska republiken Kongo. Läs mer på UDs hemsida.

Företag

Även Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till hela landet.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Demokratiska Republiken Kongo
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.