Riskinformation

Eritrea

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar gränsen mot Sudan som ett riskområde.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gränsen mot Sudan
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.