Riskinformation

Eritrea

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Inom 25 km från Eritreas gräns med Djibouti och Etiopien
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Eritreas gräns mot Sudan (ca 100 km), inklusive staden Tesseney och områden norr och väster om Nakh'fa, Ak'ordat och Barentu
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.