Riskinformation

Etiopien

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer inom 10 km från gränsen.

UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien samt till norra Danakilområdet/Afar-regionen (området öster om vägen Dessie-Adigrat samt norr om vägen Dessie-Djibouti) och regionen Gambella.  Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Västra och sydvästra Shewa-områderna (Oromia-regionen). Återstående delen av Gambella-regionen. Återstående delen av somaliska-regionen.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gränsområden med Sudan och Sydsudan. Gränsområdet mot Eritrea, inklusive Danakil området. Gränsområden med Somalia och Kenya, inklusive Somaliregionen.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
De fyra woredas (distrikt) (Akobo, Wantawo, Jikawo och Lare) av Nuer zonen och Jore Woreda av Agnuak-området i Gambella-regionen.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Den Nogob (tidigare Fik), Jarar (tidigare Degehabur), Shabelle (tidigare Gode), Korahe och Dollo (tidigare Warder) områden i somaliska regionen. Jijiga stad.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.