Riskinformation

Etiopien

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer inom 10 km från gränsen.

UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien samt till norra Danakilområdet/Afar-regionen (området öster om vägen Dessie-Adigrat samt norr om vägen Dessie-Djibouti) och regionen Gambella.  Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar gränsområdena till Eritrea, Kenya, Sudan och Djibouti som riskområden. Även regionerna Gambella och somaliska (Ogaden) regionen samt  Danakilöknen.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Gambella
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Norra Afar-regionen
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Somaliregionen
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gränsen mot Eritrea och Somalia (inklusive Somaliland och Danakilöknen) samt gränstrakterna mot Kenya, Sudan och Djibouti
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.