Riskinformation

Filippinerna

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Mindanao och Sulu-arkipelagen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till Jolo Group och betraktar Basilan, Mindanao och Sulu-arkipelagen som riskområden.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Mindanao och Sulu-arkipelagen
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Jolo
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.