Riskinformation

Guinea-Bissau

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av det rådande säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Guinea-Bissau. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar områdena vid gränsen till Senegal som ett riskområde.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Guinea-Bissau
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.