Riskinformation

Irak

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till proviserna Nineveh, Anbar, Salah Ad-Din, Diyala och Kirkuk. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga Irak, med undantag för provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar hela Irak som ett krigriskområde.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Övriga Irak
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.