Riskinformation

Irak

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Irak med undantag för resor till de kurdiska provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

ERVs riskanalytiker har samma avrådan som UD, se ovan.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Övriga Irak
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.