Riskinformation

Kenya

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Kenyas kustområde inom 150km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från resor inom 60km från landgränsen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar Nairobis slumområden samt områdena direkt norr och väst om staden som riskområden. Även den Somaliska gränsen (50km).

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Garissa, Mandera och Wajir counties
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Nairobis slumområden samt områdena direkt norr och väst om staden
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
60 km från Somaliska gränsen
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Kenyas kustområde inom 150 km från Somalia, inklusive kringliggande öar.
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.