Riskinformation

Kenya

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Kenyas kustområde inom 150km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från resor inom 60km från landgränsen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Garissa och Lamu län, och 60 km från landgränsen med Somalia i Wajir och Mandera län
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.