Riskinformation

Kongo

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Kongo.

Företag

Med anledning av säkerhetsläget betraktar Europeiska ERVs riskanalytiker "pool region" (inkluderat Brazzaville) som ett riskområde. 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Pool region, inkluderat Brazzaville
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.