Riskinformation

Liberia

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Liberia. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar länen Grand Gedeh och Gee samt gränsen till Guinea och Elfenbenskusten som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Länen Grand Gedeh och Gee samt gränsen till Guinea och Elfenbenskusten.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.