Riskinformation

Liberia

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av det rådande säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Liberia. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar hela landet som ett riskområde.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Liberia
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.