Riskinformation

Mali

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget i Mali avråder UD från resor till Mali. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till områden norr om huvudstaden Bamako och betraktar resten av landet som ett riskområde.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Områden norr om Bamako
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Övriga Mali
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.