Riskinformation

Niger

Tänk på att din försäkringar kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Niger. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Återstående delarna av landet Niger
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
områden norr om huvudstaden Niamey, och städerna Tahoua och Aderbissinat, 40 km från landgränsen mot Tchad och Nigeria (Maradi-, Zinder- och Diffaprovinser)
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.