Riskinformation

Niger

Tänk på att din försäkringar kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Niger. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar alla områden norr om Niamey som riskområden.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Niger
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.