Riskinformation

Pakistan

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Pakistan. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till provinserna Baluchistan och Khyber Pakhtunkhwa, gränsen till Kashmir och FATA. Övriga Pakistan betraktas som ett riskområde.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Pakistans stamområden (FATA), Khyber Pakhtunkhw och Balochistan
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Gränsen mot Kashmir
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Övriga Pakistan
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.