Riskinformation

Panama

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Panama.

Företag

På grund av säkerhetsläget betraktar Europeiska ERVs riskanalytiker provinsen Darién i Panama som ett riskområde.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Darién
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.