Riskinformation

Afghanistan

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Afghanistan. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från alla resor till Afghanistan.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Kabul
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Övriga Afghanistan
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.