Riskinformation

Ryssland

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien.

UD avråder dessutom från icke nödvändiga resor till andra delar av norra Kaukasus, det vill säga i Karatjajen-Tjerkessien och Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet) samt östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Även ERVs riskanalytiker avråder från resor till Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien.

 

 

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Kabardinien-Balkarien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Karatjajen-Tjerkessien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.