Riskinformation

Ryssland

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov. 

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien.

 

Anmäl resa: Krim och Sevastopol (Företag)

Krim och Sevastopol omfattas av sanktioner som antagits av Europeiska unionens råd (EC no 692/2014). Resor till Krim och Sevastopol ska alltid anmälas till Europeiska ERV, oavsett om regionerna bedöms som högriskområden, riskområden eller riskfria enligt Landsguiden.

För att anmäla resa, ring eller maila till:

Företagskund - Telefonnummer: 0770-457 970. Email: corporate@erv.se

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Regionerna: Belgorod, Voronezj och Rostov
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet), Karatjajevo, samt de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan och Nordossetien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.