Riskinformation

Sydsudan

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Sydsudan. Utrikesdepartementet uppmanar vidare svenskar som befinner sig i Sydsudan att lämna landet. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till hela landet.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Sydsudan
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.