Riskinformation

Syrien

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från resor till Syrien. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Områden markerade med "Gäller" i listan nedan bedöms vara riskområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Områden Markerade med "Anmäl resa" i listan nedan bedöms vara krigsområden av Europeiska ERVs riskanalytiker.

Anmäl resa (Företag)

Syrien omfattas av sanktioner som antagits av Europeiska unionens råd (EC no 296/2013). Resor till Syrien ska alltid anmälas till Europeiska ERV, oavsett om landet är ett högriskområde, riskområde eller riskfritt enligt Landsguiden.

För att anmäla resa, ring eller maila till:

Företagskund - Telefonnummer: 0770-457 970. Email: corporate@erv.se

Företag och tjänsteresenärer – Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring tjänsteresa
Hela landet Syrien
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.