Riskinformation

Syrien

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från resor till Syrien. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Även ERVs riskanalytiker avråder från resor till Syrien.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Syrien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.