Riskinformation

Syrien

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från resor till Syrien. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Även Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till Syrien.

Anmäl resa (Företag)

Syrien omfattas av sanktioner som antagits av Europeiska unionens råd (EC no 296/2013). Resor till Syrien ska alltid anmälas till Europeiska ERV, oavsett om landet är ett högriskområde, riskområde eller riskfritt enligt Landsguiden.

För att anmäla resa, ring eller maila till:

Företagskund - Telefonnummer: 0770-457 970. Email: corporate@erv.se

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hela Syrien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.