Riskinformation

Tchad

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från resor till Tchad. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker avråder från resor till hela landet med undantag för huvudstaden N'Djamena som endast betraktas som ett riskområde.

 

 

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
N'Djamena
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Hela Tchad utom huvudstaden
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.