Riskinformation

Thailand

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder UD från resor till de fyra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar, förutom provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla, tempelområderna "Khaoi Pra Viharn" och "Ta Moan" som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Tempelområdena "Khaoi Pra Viharn" och "Ta Moan"
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Södra provinserna Songkhla, Pattani, Yala och Narathiwat
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.