Riskinformation

Turkiet

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

På grund av säkerhetsläget avråder UD från resor till hela gränsområdet mot Syrien. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar även provinserna som gränsar mot Iran och Irak (Van, Hakkâri och Sirnak) samt de sydöstra provinserna Tuncelli, Bingöl och Diyarbakir som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Gränsområdet till Syrien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Tuncelli, Bingöl och Diyarbarkir
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Van, Hakkâri och Sirnak
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.