Riskinformation

Turkiet

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska gränsen.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till provinsen Hakkari vid den irakiska gränsen och de delar av provinserna Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sanilurfa, Sirnak och Siirt som ligger bortom 10 kilometer från den syriska gränsen. Läs mer på UD:s hemsida.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar provinserna Hakkari och Sirnak samt gränsen till Syrien som högriskområden.

ERVs riskanalytiker betraktar även provinserna Bingöl, Tuncelli och Van som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Hakkari och Sirnak
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Provinserna Hatay, Gazientep, Kilis, Mardin, Sanilurfa och Siirt
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gränsområdet till Syrien
Gäller inte
Det går inte att köpa försäkring för resa till området.
Företaget måste betala ett risktillägg. Anmäl din resa här.
Tuncelli och Bingöl
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Van
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.