Riskinformation

Uzbekistan

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Uzbekistan.

Företag

På grund av säkerhetsläget betraktar Europeiska ERVs riskanalytiker de östligaste delarna av Uzbekistan -  Fergana-dalen och Namangan-Adijian regionen som riskområden.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
Namangan-Adijian regionen
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Fergana
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.