Riskinformation

Zambia

Tänk på att din försäkring kan ha begränsningar när det gäller resor till riskområden. I tabellen här nedanför kan du se vad som gäller för just din försäkring.

Privatperson

Det finns ingen avrådan från UD för resor till Zambia.

Företag

Europeiska ERVs riskanalytiker betraktar gränsen till DR Kongo som ett riskområde.

Förhöjd risk just nu

Område
Försäkring privatresa
Försäkring tjänsteresa
DR Kongo
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.
Gäller
Din försäkring gäller som vanligt.