Olycksfallsförsäkring för kommuner och skolor

Viktig information

Fr.o.m 1 januari 2013 är Europeiska ERV inte längre försäkringsgivare för flertalet kommunolycksfallsförsäkringar. De olycksfall som inträffar fr.o.m. 1 januari 2013 ska därför inte anmälas till Europeiska ERV. Klicka på länken nedan till din kommun för information om vart du ska vända dig.

Så här anmäler du en skada

Kontrollera först att anmälan ska skickas till Europeiska ERV (beroende på när skadan inträffat och vilken kommun det gäller). Se länk nedan för information om respektive kommun. Skriv ut och fyll i en pappersblankett och skicka den till Europeiska ERV, Box 1, 172 13 eller via e-post kommun@erv.se. Ange ”Ny skada” som referens.

Kompletteringar i redan befintliga skador kan skickas via post till Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg eller via e-post till kommun@erv.se.

Det här behöver du bifoga när du ska ansöka om ersättning:

  • Eventuella läkarintyg
  • Eventuella kvitton som styrker utläggen du söker ersättning för.


Undrar du över något? Här är vanliga frågor och svar som rör olycksfallsförsäkringens för kommuner och skolor.

Du kan ta reda på vilken olycksfallsförsäkring som gäller för dig eller ditt barn genom att klicka på din kommun i listan här nedanför.