Olycksfallsförsäkring för kommuner och skolor

Viktig information – Från 1 januari 2013 är ERV inte längre försäkringsgivare för flertalet kommunolycksfallsförsäkringar, vilka markerats med en stjärna i listan nedan. De olycksfall som inträffar från och med den 1 januari ska därför inte anmälas till ERV. Kontakta din kommun för mer information.

ERV försäkrar barn, elever och andra grupper inom den kommunala verksamheten i många av Sveriges kommuner. Det innebär exempelvis förskolor, grund- och gymnasieskolor, arbetsmarknadsverksamheter, Komvux eller SFI.

Undrar du över något? Här är vanliga frågor och svar som rör olycksfallsförsäkringens för kommuner och skolor.

Du kan ta reda på vilken olycksfallsförsäkring som gäller för dig eller ditt barn genom att klicka på din kommun i listan här nedanför.