Forshaga*

Olycksfall som inträffat före 1 januari 2013 kan anmälas till Europeiska ERV. För senare olycksfall, kontakta din kommun för information om vart du ska vända dig.

Försäkringsomfattning: Varje kommun bestämmer själv vad som ska ingå i försäkringen och vilka som omfattas. För att se exakt vad som gäller för din kommun öppnar du försäkringsbeskedet.

Här kan du ansöka om ersättning

Viktig information - Olycksfall som inträffat från och med 1 januari 2013 ska inte anmälas till Europeiska ERV. Kontakta kommunen för information om vart du ska vända dig.