Säter*

Fr.o.m. 1 januari 2013 är Europeiska ERV inte längre försäkringsgivare för flertalet kommunolycksfallsförsäkringar. Under "Här kan du ansöka om ersättning" ser du hur länge Europeiska ERV är försäkringsgivare åt din kommun.

Olycksfall som inträffat före 1 januari 2013 kan anmälas till Europeiska ERV.

Försäkringsomfattning: Varje kommun bestämmer själv vad som ska ingå i försäkringen och vilka som omfattas. För att se exakt vad som gäller för din kommun öppnar du försäkringsbeskedet.

Här kan du ansöka om ersättning

Viktig information - Olycksfall som inträffat från och med 1 januari 2013 ska inte anmälas till Europeiska ERV. Kontakta kommunen för information om vart du ska vända dig.