Cookies och hantering av personuppgifter

De personuppgifter som vi inhämtar om dig när du köper en försäkring eller ansöker om ersättning är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund.

Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser.  

Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen, och kostnadsfritt (en gång om året) begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla till oss om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

ERV försäkringsaktiebolag (publ)
Personuppgiftsombudet
Box 1
172 13 Sundbyberg.

Begäran om rättelse av felaktiga och missvisande personuppgifter kan göras till samma adress.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator och underlättar för dig som kund när du till exempel fyller i ett formulär eller gör en ansökan om ersättning.

I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Europeiska ERV följer en rekommendation för användande av cookies som används av många svenska företag och organisationer.