Företagsförsäkring – tjänsteresor, expatriater och utländska affärsbesök

Europeiska ERV är specialister inom företagsförsäkring för tjänsteresor och försäkring för utlandsplacerad personal. Vi har försäkrat tjänsteresenärer och utlandsplacerade under en lång tid och vet både vad som kan hända och vilket skydd som behövs.

Bland våra kunder finns såväl stora börsnoterade företag som små och medelstora företag
som har tjänsteresenärer och utlandsplacerad personal. Hör av dig till oss så utformar vi en försäkring som passar just ditt företag.

Vad ingår?

Några moment ingår alltid, oavsett vilken försäkring ni väljer, exempelvis:

  • Tjänsteresenären är försäkrad dygnet runt
  • Tillgång till våra servicekontor, Euro-Center, som finns runt om i världen.
  • Fri tillgång till MediCall, Europeiska ERVs egen sjukvårdsupplysning.
  • Försäkringskort som pdf eller i plastkort.

Tjänstereseförsäkring

Företag med många tjänsteresor tjänar på att teckna ett årsavtal. Då försäkras samtliga tjänsteresor under ett år och till ett fast pris. När avtalet löpt ut kan ni välja att förlänga avtalet eller teckna ett nytt.

>> Läs mer om tjänstereseförsäkringen

Expatriatförsäkring

Europeiska ERV har försäkringar som skyddar utlandsplacerad personal och deras medföljande familjer. Försäkringen för expatriater finns i olika nivåer och kan anpassas för just ditt företag.

>> Läs mer om expatriatförsäkringen

Försäkring för affärsbesök

Vi har en särskild försäkring för utländska gäster, exempelvis forskare, gästföreläsare och projektgrupper. Besöksförsäkringen skyddar gästerna så länge de är i Sverige.

>> Läs mer om vår besöksförsäkring för företag

Enstaka tjänsteresa

Affärsreseförsäkringen passar små företag och enmansföretag som inte gör särskilt många tjänsteresor per år. Försäkringen tecknas för en resa i taget och gäller enbart för den resan.

>> Läs mer om affärsreseförsäkringen