Skadeanmälan

Vilka kvitton/intyg ska jag skicka med i min ansökan?

Vad du behöver skicka med beror på vad som har hänt och vilken försäkring du har. Här kan du se vilka intyg/kvitton du behöver skicka in för de olika försäkringarna.

När kan jag göra en skadeanmälan?

Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla direkt här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.

Vad händer efter det att anmälan slutförts

Du får en mottagningsbekräftelse via mejl som det är viktigt att du läser. Där framgår om vi behöver ytterligare handlingar från dig innan handläggningen kan påbörjas. I normalfallet får du besked i skadeärendet inom en vecka från det att anmälan är komplett och vi mottagit de intyg/kvitton vi behöver. Vid arbetstoppar kan dock svar dröja i upp till fyra veckor. 

Kan jag komplettera med kvitton och intyg i efterhand?

Du kan alltid skicka in kompletteringar i efterhand om du inte har möjlighet att bifoga underlag när du anmäler din skada. Kompletteringar skickar du till minskada@erv.se (ange enbart ditt skadenummer i ämnesraden) eller via post till ERV, Box1; 172 13  Sundbyberg, med hänvisning till ditt skadenummer.

Måste jag skicka papperskvitton?

Nej! Det enklaste sättet att bifoga kvitton är genom att ladda upp dem när du gör din ansökan om ersättning eller i efterhand via mejl med hänvisning till ditt skadenummer. Om vi i undantagsfall behöver originalkvitton kommer du få särskilt meddelande om detta.

Måste jag ha ett intyg från flygbolaget om att mitt bagage blivit försenat?

Ja, du måste få en så kallad PIR rapport (Property Irregular Report) från flygbolaget för att styrka att du drabbats av en bagageförsening.

Jag känner mig osäker på om jag ska svara på en eller flera frågor

Försök att svara enligt bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad.

Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?

Du kan anmäla händelsen till ett försäkringsbolag i taget alternativt till flera samtidigt. Oberoende av hur du går till väga så är det viktigt att du i din anmälan meddelar respektive bolag att du har, eller har för avsikt, att kontakta andra försäkringsbolag med samma anspråk, vilka dessa är och i vilken mån du redan fått ersättning från annan försäkring.