Anmäl gruppresa

När måste jag anmäla en gruppresa?

Gruppresan ska anmälas till Europeiska ERV om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 Mkr. Anmälan ska göras minst 14 dagar före avresan och en tilläggspremie måste betalas. I försäkringsbrevet anges de kapitalbelopp som gäller för ditt företag.

Här kan du anmäla gruppresa

Har ni några frågor angående gruppresor, ring 0770 456 900

Vad är kumulrisk?

Det är en stor samlad risk, exempelvis när många personer som ingår i samma försäkring reser tillsammans med flyg, båt, tåg eller buss.