Riskfyllda aktiviteter

Finns det undantag för vad jag kan utföra för aktiviteter med min försäkring?

Vilka aktiviteter som ingår beror på vilket försäkringsskydd du har. Om du till exempel ska åka offpist, klättra i berg eller fridyka måste du ha ett särskilt tillägg för extremsporter.

Här kan du se vilka aktiviteter som är riskfyllda och vilket skydd du behöver som privatperson (pdf).  

 

För Reseförsäkring Extrem gäller följande:

Alla sportaktiviteter omfattas under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler där aktiviteten utförs.

För Studentförsäkringen gäller följande:

Sport och idrott i skolans/lärosätets regi omfattas av försäkringen. I vissa fall kan dock premiepåslag förekomma.

 

Riskfyllt kroppsarbete

Riskfyllt kroppsarbete omfattas inte av någon av Europeiska ERVs försäkringar.

Med kroppsarbete menas fysiskt kroppsarbete där risken att skada sig är högre än normalt, oavsett om arbetet utförs yrkesmässigt och är avlönat eller inte.

 

Exempel på kroppsarbete där försäkringen inte kan tecknas för privatpersoner:

  • Byggnad-, Snickeri-, Plåtslageri-, Elinstallations-, Kabel-, Anläggningsarbete mm
  • Gruvarbete
  • Sprängämnesarbete
  • Minröjningsarbete
  • Pyrotekniskt arbete
  • Stålarbete
  • Oljeriggsarbete
  • Skogsarbete
  • Rörläggningsarbete
  • Djurvård för vilda djur