Studera utomlands försäkring – för dig som ska plugga utomlands eller arbeta som Au Pair

Om du ska studera utomlands eller jobba som Au Pair behöver du en försäkring som skyddar dig om du till exempel blir sjuk, förlorar ditt bagage eller måste avbryta din resa.

Sjukvård utomlands är dyrt och om du inte är rätt försäkrad får du betala allt ur egen ficka. Ambulansflyg från Asien kan kosta dig en miljon kronor, intensivvård i USA cirka 40 000 kronor per dygn och ett benbrott i Schweiz ungefär 100 000 kronor.

Exempel på vad som ingår i Studentförsäkringen

  • Sjukvård. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka ersätter vi kostnader för sjukvård. Kostnader för medicin, resor till och från sjukhus och för akut tandvård ersätter vi också.
  • Reseavbrott. Blir du sjuk och måste resa hem för fortsatt vård kan du  få ersättning för ombokning eller köp av nya biljetter. Du får också ersättning för att resa tillbaka till landet där du studerar.
  • Hemtransport. Om du blir sjuk eller skadad och behöver transport hem till Sverige tar vi kostnaden för till exempel ambulansflyg.
  • Ansvars- och rättsskydd. Om du krävs på skadestånd hjälper vi dig att föra din talan och betala skadeståndet, vi ersätter också kostnaden om du behöver anlita en advokat.
  • Förlust av ägodelar. Om exempelvis bagaget försvinner på vägen eller om telefonen blir stulen. Skyddet gäller under hela din resa; från det att du lämnar hemmet tills du är hemma igen.
  • Försening. Du får ersättning om du och/eller ditt bagage blir försenat på utresan.
  • Naturkatastrof. Förutom att det är jobbigt att uppleva en naturkatastrof så kostar det också dig mycket pengar. Med det här tillägget kan du få ersättning för resa till en säkrare plats eller ändrat boende.

Tänk på att: För att räknas som student får du inte vara äldre än 45 år och du måste vara inskriven på en skola i landet där du ska plugga.

Köp försäkring