Compliance

Här kan du läsa mer om hur Europeiska ERV arbetar med compliance

Vad är compliance?

Compliance är ett låneord från engelskan och betyder att vara i överensstämmelse med.

Världen över sker en kontinuerlig utveckling där lokala myndigheter reglerar försäkringsområdet allt striktare. Denna utveckling är ett resultat av ett mer globalt affärsklimat som ställer krav på ett allt högre kunskapsutbyte mellan lokala och nationella myn­digheter i syfte att säkerställa ansvar och rättigheter. Därför ser vi idag ett stän­digt ökande globalt fokus på compliance.

När ett företag bedriver affärsverksamhet över nationsgränserna handlar compliance om bland annat handelspolitik och den ökande offentliga efterfrågan på ett socialt ansvarstagande från företagens sida.

Vad innebär det att vara compliant i försäkringssammanhang?

I försäkringssammanhang avser begreppet compliance det faktum att vi och våra kunder måste följa internationella avtal och lokal lagstiftning när vi utfärdar försäkringar. Compliance är därför en stor och viktig utmaning för alla företag och verksamheter som bedriver affärsverksamhet utanför landets gränser.

Hur arbetar Europeiska ERV med compliance?

Europeiska ERV arbetar kontinuerligt med att utveckla hanteringen runt compliance. Vi tar löpande fram riktlinjer som grundas på analyser av kraven som ställs för både internationella och lokala försäkringar. Baserat på denna kunskap ser vi till att din framtida försäkringslösning i så hög grad som möjligt överensstämmer med interna­tionella och lokala lagar, regler och praxis. Allt i syfte att ge er som bolag förutsättningar att utveckla era affärsmöjligheter.

På Europeiska ERV strävar vi alltid efter att vara flexibla och omvärldsanpassade – även i fråga om compliance. Vi är därför måna om att se till att vi även framöver är det bästa och säkraste alternativet för dig som ska välja försäkring till företagets resande och utlandsstationerade personal.

Vill du veta mer om Compliance?

I vår broschyr får du allmän information om compliance, den inverkan detta kan ha på ditt företag, samt hur vi kan fortsätta att hjälpa dig och ditt företag. 
Har du frågor om compliance kan du kontakta oss direkt på: corporate@erv.se