Nordic

Tjänstereseförsäkring Norden

För dig som reser lokalt eller i Norden

Visste du att alla resor i jobbet räknas som tjänsteresor? Många företagare betraktar sig inte som tjänsteresenärer då de bara reser i närområdet eller inom Norden. Men precis som när det kommer till tjänsteresor till mer långväga resmål är det viktigt att vara rätt försäkrad om oturen är framme, oavsett om tjänsteresan sker med bil, flyg eller tåg. Du betalar enbart för det skydd som är relevant för dig som reser i tjänsten inom Norden.

Varför Europeiska ERV?

 • Du får ett försäkringsskydd som gäller för alla typer av tjänsteresor, både i närområdet och i de nordiska länderna.
 • Trygghet på vägen, skyddet för alla som reser med bil. Vår vägassistans hjälper dig dygnet runt, året runt.
 • Ersättning vid stöld, för försenat bagage och hjälp att komma ikapp din resa vid förseningar.
 • Du kan få ersättning om du som privatperson blir ersättningsskyldig.
 • Inga onödiga kostnader, du betalar bara för det skydd du behöver.
 • Möjlighet att lägga till tillvalet Avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet ger dig ersättning om du måste avboka färdbiljetter och/eller hotellrum p.g.a. akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Gäller även icke ombokningsbara biljetter!

Tips! Om du behöver resa utanför Norden kan du smidigt komplettera Tjänstereseförsäkring Norden med  Affärsreseförsäkringen, som tecknas för enstaka tjänsteresor. 

Exempel på vad försäkringen kan innehålla:Tjänstereseförsäkring Norden
Trygghet på vägen  
Stulet eller försenat bagage  
Egendomsskyddd  
Självriskskydd  
Ansvarsskydd  
Hemtransport inom Norden  
Ersättares resa    
Missad avresa eller anslutning    

Trygghet på vägen

 • Om du under din tjänsteresa råkar ut för en händelse som omöjliggör fortsatt färd med personbilen kan du få ersättning för vägassistans.
 • Försäkringen är knuten till dig som försäkrad och gäller alla fordon du kör.
 • Ersättning kan även lämnas för hyrbil, fortsatt resa med allmänt färdmedel eller merkostnader för kost och logi.
 • Europeiska ERVs vägassistans är tillgänglig dygnet runt och året om.

 

Telefonnummer: 0771 - 664 100.

Avbeställningsskydd - Ett tillval till Tjänstereseförsäkring Norden

Med tillvalet Avbeställningsskydd kan du få ersättning för dina avbokningskostnader för t.ex. flyg- och hotellkostnader om akut sjukdom, olycka eller något annat oförutsett inträffar som omkullkastar dina planer och gör att du inte kan åka iväg på din planerade tjänsteresa. Detta gäller även om kollega, kund eller leverantör blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka så att resans syfte blir förstört.

Tips! Försäkringen omfattar även icke-ombokningsbara biljetter, vilket gör det till ett klokt tillval för alla de kostnadsmedvetna företag som väljer att köpa den här typen av biljetter för att hålla kostnaderna nere.

För mer information eller offert: kontakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i formulär för offertförfrågan>>>

Snabb överblick

 • Skräddarsydd för tjänsteresor inom Norden
 • Inga onödiga kostnader
 • Utökat skydd för tjänsteresa med bil
 • Ingen självrisk

Andra reseförsäkringar

Teaser

Affärsreseförsäkring

För enstaka tjänsteresor

 • Anpassas efter ditt resebehov
 • Ett heltäckande försäkringsskydd
 • Tillgång till assistansbolag 24/7

Pris från:

35 SEK/dag

Köp försäkring
Teaser

Tjänstereseförsäkring

Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

 • Ett heltäckande försäkringsskydd
 • Anpassas efter ditt företags behov
 • Smidig och enkel skadehantering
 • Tillgång till assistansbolag 24/7
Teaser

Försäkring för affärsbesök

Försäkring för dina utländska gäster

 • Sjukvård & olycksfall
 • Skyddar dig och ditt bagage
 • Ansvars- och rättsskydd
 • Försäkringsintyget elektroniskt
 • <
 • >