När måste jag anmäla en gruppresa?

Gruppresan ska anmälas till Europeiska ERV om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 Mkr. Anmälan ska göras minst 14 dagar före avresan och en tilläggspremie måste betalas. I försäkringsbrevet anges de kapitalbelopp som gäller för ditt företag.  Om du har några frågor angående gruppresor, ring 0770 456 900