När anses ett fall vara ett akutfall?

Ett akutfall är en medicinsk nödsituation som visar symptom (exempelvis mycket svår smärta) som är så pass akuta att frånvaron av omedelbar medicinsk behandling skulle kunna leda till något av följande: allvarlig fara för patientens hälsa, allvarlig fara för fostrets hälsa, allvarlig försämring av kroppsfunktioner, allvarlig funktionsnedsättning av ett organ eller en kroppsdel.
Language