Vad är min maximala självrisk på ett kalenderår?

Det är det högsta sammanlagda beloppet av självrisk per kalenderår som du ska betala i förskott. Tänk på att kostnader utanför nätverket inte ingår i den maximala självrisken. Klicka på "Läs mer" för mer information.

Högsta självrisken per kalenderår

Inom nätverket

• 750 USD per person

• 1,500 USD per familj

Utanför nätverket

• du måste betala 50 % av kostnaderna för din behandling

Här hittar du en Prislista för tjänster som omfattas av försäkringen.

Language