Hur gäller min försäkring om jag är gravid som expatriat?

Försäkringen för expatriater omfattar alla akuta sjukdomskostnader, även under din graviditet. Om du däremot vill få ersättning för kostnader för undersökningar, förlossning och mödravård direkt efter födseln så måste din arbetsgivare teckna ett särskilt försäkringsskydd för det. Tänk på att: försäkringen ersätter akuta kostnader till och med v. 32 även om du inte har ett extra graviditetsskydd i din försäkring.