Vad är direct billing/direktfakturering och när kan jag använda det?

På platser där vi har stora volymer av ärenden/skadefall har Euro-Center ordnat med direktfaktureringsavtal med våra medicinska leverantörer. Du behöver endast visa försäkringskortet (Medical Insurance Card) och fylla i en skadeanmälan så skickas fakturan till Euro-Center. Innan du ansöker om direktfakturering hos den medicinske leverantören, läs igenom försäkringsvillkoren som gäller för din försäkring. Eventuell självrisk eller omfattning som inte är täckt skall betalas direkt på sjukhuset/kliniken.
Language