Kortförsäkringar

Marknadsaktivitetet - Nordea Gold

Under hösten 2014 genomförde Europeiska ERV, i samarbete med Nordea, en marknadsaktivitet för kortet Nordea Gold. Utgångspunkten för marknadsaktiviteten var att driva kortaffären framåt, skapa kundnöjdhet, samt förmedla det mervärde som kommer av att ha Europeiska ERVs försäkringsprodukt i kortet. Vidare satsningar kommer genomföras våren 2015.

Förbättrat samarbete

Initiativet till att utöka samarbetet med Nordea i kortaffären för Nordea Gold kom av att vi såg en potential i affären som inte hade utnyttjats till fullo. För hur medvetna var egentligen slutkund om den försäkringsprodukt som finns under ytan till Nordea Gold, eller vilka som var försäkringsgivare? Och var Nordeas personals kunskap om sagda försäkringsprodukt tillräcklig för att ge slutkund förstklassig service?

För att råda bot på de problem vi hade identifierat utförde vi en marknadsaktivitet för Nordea, med utgångspunkt från de målgrupper vi såg för kortet och försäkringarna.


Marknadsaktiviteten innehöll bland annat:

  • Utbildning av Nordeas callcenter-personal
  • E-learning
  • Informationsmaterial till slutkund
  • Banners
  • Flyers
  • Bildmaterial till TV-skärmar på kontor

Utbildning av Nordeas personal

När vi började diskutera marknadsaktiviteten med Nordea framhöll de framförallt två mål som de ville uppnå:

  • Väcka kundernas intresse för de förmåner som finns i Nordea Gold
  • Öka kunskapen om kortets försäkringar bland sin personal

Utbildningen av Nordeas personal i form av e-learning och personliga utbildningar blev därför en av de viktigaste delarna i marknadsaktiviteten. Intresset för utbildningarna visade sig vara stort hos Nordeas personal. Efter genomförd utbildning kände inte bara Nordeas personal att deras kunskap om kortets försäkringar hade ökat, de kände även att den nya kunskapen hade gett dem bättre självförtroende när det kom till att rekommendera Nordea Gold till sina kunder.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka då inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka då inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Sara

Sara Stjärne - Channel Manager

sara.stjarne@erv.se