Frågor Expatriat (USA)

Här hittar du vanliga frågor och svar om vår Expatriatförsäkring för dig som är utlandsplacerad i USA

 • Hur hittar jag en medicinsk vårdgivare i nätverket?
  Du hittar alla vårdgivare i vår Medical Provider Search. Du ska alltid använda dig av vårdgivare inom nätverket, i annat fall kan du behöva betala 50 % av sjukvårdskostnaderna själv. Klicka på "Läs mer" för att komma till länk för Medical Provider Search. Läs mer >
 • Vad är ett PPO nätverk?
  Sjukvården i USA är dyr och att använda nätverket för vårdgivare kommer att spara onödiga kostnader för alla inblandade. Det ger både arbetsgivare och arbetstagare billigare premier. Vi samarbetar med GMMI/Aetna för att lättare ge dig tillgång till det amerikanska sjukvårdssystemet och göra det möjligt för amerikanska vårdgivare att känna igen din försäkring... Läs mer >
 • Vad händer om det inte finns någon vårdgivare inom nätverket i mitt område?
  Om det inte finns någon vårdgivare från nätverket inom 10 miles (16 kilometer) från där du bor, skall din avgift endast vara 25 USD per besök. Kontakta Euro-Center så att en ”Conformation of benefits” kan skickas till vårdgivaren före besöket.
 • Varför är det viktigt att hitta en allmänläkare/family doctor?
  Vi rekommenderar att du hittar en allmänläkare/family doctor så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du har en "egen" läkare som är insatt i din personliga vård. Relationen bör skapas innan en akutsituation och gör att du kan undvika onödiga besök till akuten.
 • Ska jag alltid ta med mitt Medical Health Card?
  Du måste kunna uppvisa ditt Medical Health Card när du besöker en vårdgivare, annars kan du få lägre ersättning.
 • Kan jag använda kortet på apoteket?
  Ja, kortet är ett kombinerat hälso- och läkemedels kort och ger dig bra rabatterade priser oavsett om medicinen omfattas av försäkringen eller inte. Dock måste du själv lägga ut pengar och sedan fylla i ett anmälningsformulär och skicka in till Euro-Center för att få ersättning för dina utlägg. Klicka på "Läs mer" för att komma till en länk med sökmotor för ... Läs mer >
 • När behöver jag ett förhandsgodkännande från Euro-Center?
  För vissa typer av behandling krävs förhandsgodkännande, vilket förklaras i försäkringsvillkoret avsnitt B och G (t.ex. sjukhusinläggningar och större medicinska undersökningar som skikt- och magnetröntgen). Förhandsgodkännande krävs också för behandlingar som förväntas överstiga 1.500 USD. Detta betyder att du ska kontakta Euro-Center i god tid innan påbörj... Läs mer >
 • Måste jag anmäla till Euro-Center att jag är gravid?
  Ja, alla graviditeter måste anmälas tillsammans med en kostnadsuppskattning från gynekolog/barnmorska redan i början av graviditeten. Euro-Center kan råda dig att vända dig till en annan gynekolog vid behov. Klicka på "Läs mer" för att komma till länk där du hittar ett formulär för anmälan om graviditet. Läs mer >
 • Vad är min självrisk inom nätverket?
  Det är en självrisk på 25 USD för vårdkostnader inom nätverket. Denna avgift skall betalas direkt till vårdgivaren av dig.
 • Vad är min självrisk utanför nätverket?
  Det är en avgift på 50 % av de totala kostnaderna. Tänk på att Medical Health Card inte är giltigt utanför vårt nätverk. Om det inte finns någon vårdgivare från nätverket inom 10 miles (16 kilometer) från där du bor, skall avgiften endast vara 25 USD per läkarbesök.
 • Vad är min maximala självrisk på ett kalenderår?
  Det är det högsta sammanlagda beloppet av självrisk per kalenderår som du ska betala i förskott. Tänk på att kostnader utanför nätverket inte ingår i den maximala självrisken. Klicka på "Läs mer" för mer information. Läs mer >
 • När anses ett fall vara ett akutfall?
  Ett akutfall är en medicinsk nödsituation som uppvisar sig genom symptom (exempelvis mycket svår smärta) som är så pass akuta att frånvaron av omedelbar medicinsk behandling skulle kunna leda till något av följande: Allvarlig fara för patientens hälsa, Allvarlig fara för hälsan hos ett foster, Allvarlig försämring av kroppsfunktioner, Allvarlig funktionsneds... Läs mer >
 • Vad gör jag om en vårdgivare lämnar nätverket?
  Det är upp till varje vårdgivare att avgöra om och när de vill gå med eller lämna nätverket. Detta är en process som vi tyvärr inte kan påverka.
 • Vad är balance billing?
  Det kan hända att vissa sjukhus och läkarmottagningar försöker begära försäkringstagaren att betala mellanskillnaden mellan försäkringens skydd och läkarens fulla avgift. Det är varken acceptabelt eller lagligt, eftersom de redan har accepterat ett överenskommet pris. Euro-Center i USA är ansvarig för betalningen och inte du personligen. Skicka räkningen dir... Läs mer >

 

Vill du kontakta oss? 

På sidan kontakta oss hittar du såväl telefonnummer och mejladresser som våra öppettider och besöksadress.

 

 

Kontakta oss

Language