Om du har en Expatriatförsäkring

Här hittar du information om vilka kvitton och intyg du ska skicka med om du vill anmäla en skada

Om du har blivit sjuk, råkat ut för en olycka eller behövt uppsöka tandläkare

  • Kvitto som visar kostnad för läkar- eller tandläkarbesök, läkemedel eller kostnad för lokala transporter till och från läkare.
  • Läkarintyg/tandläkarintyg.

Vid förlorad, skadad eller stulen egendom

  • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
  • Om ditt bagage skadats under en flygresa ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport)
  • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
  • Kvitto på din förlorade/skadade egendom i den mån du sparat detta.

Vid dödsfall på grund av olycksfall

  • Dödsattest från läkare.
  • Dödsboets kontonummer.

Övriga händelser

  • Intyg som bekräftar händelsen.
  • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.

 

Vid frågor om skadehändelse kontakta oss på  0770 456 917 eller  corporateclaims@erv.se.

 

Anmäl skada

Language