Om du har en Tjänstereseförsäkring, Försäkring för affärsbesök eller Affärsreseförsäkring

Här hittar du information om vilka kvitton och intyg du ska skicka med om du vill anmäla en skada

Vill vi att du skickar med

 • Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod. Har du köpt din försäkring via en researrangör ska det också framgå vilken försäkring du har köpt.
 • Om du har varit på tjänsteresa och har en tjänstereseförsäkring vill vi att du skickar ett arbetsgivarintyg.

Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat

 • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget)
 • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck)

Om ditt bagage har blivit försenat

 • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport)
 • Kvitto på nödvändiga inköp
 • Har du blivit av med din väska? Se rubriken "förlorad, skadad eller stulen egendom".

Vid självriskskada

 • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
 • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.

Om du har avbokat din resa/evenemang

 • Biljett och bokningsbekräftelse där priset på resan/evenemanget framgår.
 • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest)
 • Om du avbokar en resa ska du också skicka med ett intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår.

Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka

 • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original)
 • Läkarintyg
 • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.

Vid förstörda semesterdagar

 • Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka - läkarintyg med uppgift om diagnos och antalet sjukdagar.
 • Om du har råkat  ut för en annan allvarlig händelse - polisanmälan, läkarintyg, intyg från behörig myndighet eller annan som Europeiska ERV godkänner.

Vid förlorad, skadad eller stulen egendom

 • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
 • Om ditt bagage skadats under flygresan ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport)
 • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
 • Om du har möjlighet är det också bra att skicka kvitto på din förlorade/skadade egendom.

Övriga händelser

 • Intyg som bekräftar händelsen
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för

 

Vid frågor om skadehändelse kontakta oss på  0770 456 917 eller  corporateclaims@erv.se.

 

Anmäl skada

Language