För vad täcker Reseförsäkring Smart?

Reseförsäkring Smart gäller fram till vecka 32+0. Reseförsäkring Smart är en försäkring som ersätter dina vårdkostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall även i samband med graviditet (fram till v. 32+0). Försäkringen omfattar därmed nödvändiga och skäliga kostnader för plötsliga oförutsedda och akuta komplikationer i samband med graviditet samt för tidig födsel.

Om det skulle uppstå en för tidig födsel så gäller försäkringen för både mamman och barnet, dock längst under 60 dagar. Behöver barnet neonatalvård eller ligga i kuvös så ingår detta även vid ett allvarligt sjukdoms- eller olycksfall som kräver hemtransport till Sverige. Efter bedömning av Europeiska ERVs/Euro-Center Assistance läkare har Europeiska ERV rätt att påfordra att den försäkrade återvänder till Sverige för fortsatt behandling.

Observera att efter v. 32+0 så ersätts inga kostnader som har samband med graviditeten dvs varken för mamma eller barn. V. 32+0 motsvarar v. 31+6. Det är viktigt att kontrollera med barnmorska vilken graviditetsvecka mamman befinner sig i.