Finns det undantag i denna försäkring för vad jag kan utföra för aktiviteter?

Vilka aktiviteter som ingår beror på vilket försäkringsskydd du har. Om du till exempel ska åka offpist, klättra i berg eller fridyka måste du ha en särskild försäkring som även omfattar utövande av extremsporter. Klicka på "Läs mer" för mer information.

För försäkringen Extremsport gäller följande:

Alla sportaktiviteter omfattas under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler där aktiviteten utförs.

För Reseförsäkring Student gäller följande:

Sport och idrott i skolans/lärosätets regi omfattas av försäkringen. I vissa fall kan dock premiepåslag förekomma.

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Language