Q&A CORONAVIRUS COVID-19

Vi har laget en sammenstilling av «spørsmål og svar» som forhåpentligvis er klargjørende for hva som gjelder i forbindelse med avbestilling av reiser som er betalt med bank eller kredittkort.

Behøver jeg legeerklæring for å avbestille min reise?
Ja, du må innhente en legeerklæring for at forsikringen skal være gyldig.

Får jeg dekket avbestilling grunnet frykt eller uro for å bli smittet
Nei, generell frykt eller uro for sykdom og smitte dekkes ikke av reiseforsikringen.

Får jeg dekket avbestilling om jeg blir rammet av Corona viruset?
Ja, vi dekker avbestilling som følge av akutt sykdom.

Jeg har en kronisk lungesykdom som er stabil, men fastlegen min fraråder meg å reise ettersom jeg kan risikere å bli smittet av Corona. Får jeg dekket avbestilling av reisen?
Nei, forsikringen dekker ikke sykdom som allerede er kjent, med mindre du får en legeerklæring på at det er trygt å reise.

Dekker forsikringen avbestilling av reisen hvis jeg blir satt i karantene av myndighetene fordi jeg utgjør en risiko som en mulig smittebærer?
Nei, forsikringen dekker ikke avbestilling av reise i forbindelse med karantene.

Får jeg dekket avbestilling i forbindelse med at UD fraråder fra reise?Nei, kortforsikringen dekker ikke plutselig og uforutsett hendelse, som blant annet innebefatter reiseråd fra UD.

Dekker forsikringen avbestilling i forbindelse med innreisestopp til USA og andre land innenfor Schengen?
Nei, innreisestopp er ikke en gyldig grunn for avbestilling, men vi anbefaler at du tar kontakt med ditt reiseselskapet for å undersøke muligheten for å booke om eller få refundert pengene for reisen.

I skrivende stund gjelder ett 30 dagers innreiseforbud til USA som trådte ikraft f.o.m 13 mars 2020

Gjelder forsikringen om jeg allerede er på reise og blir syk
Forsikringen gjelder som normalt om du reiste ut før UD`s reiseråd trådte ikraft. Opplever du å få en akutt sykdom, dekker forsikringen blandt annet sykehuskostnader og hjemtransport ved behov, i henhold til vikårene.

Language